Skip to main content
Dotacje

Data publikacji: 30-11-2020

Szanowni Państwo

Z dniem 30.11.2020 zakończone zostały prace badawcze dotyczące projektu pn. „System do zdalnego, kompleksowego odczytu “czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych” prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

W trakcie badań nie znaleziono rozwiązania technicznego, które umożliwiałoby stabilne odczyty z czarnych skrzynek w większości dostępnych pojazdów na rynku polskim.

Leave a Reply