Skip to main content

ODBIORY POJAZDÓW ORAZ SPRZĘTU POLEASINGOWEGO

Odbiory realizujemy w dwóch podstawowych wariantach:

  • rzeczoznawczym, mienie pozostaje w dyspozycji korzystającego lub jest przekazywane firmie 3-ciej
  • rzeczoznawczo-logistycznym, z fizycznym przejęciem opiniowanego mienia przez rzeczoznawcę

Podstawowy zakres czynności obejmuje:

  1. Protokolarny odbiór pojazdu/urządzenia od Zdającego
  2. Wskazaniem uszkodzeń ponadnormatywnych
  3. Wykonanie dokumentacji 360, z udokumentowaniem uszkodzeń ponadnormatywnych, jak i stanu faktycznego pojazdu/mienia
  4. Kosztorys naprawy uszkodzeń zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów lub innymi ustalonymi procedurami
  5. Wycena wartości pojazdu w dowolnie wybranym systemie eksperckim
  6. Umieszczenie dokumentacji na portalu Partnera lub udostępnienie własnej platformy

W wariancie rzeczoznawczo-logistycznym obierany protokolarnie pojazd lub urządzenie, Nefris fizycznie przejmuje i dostarcza na wskazany plac lub magazyn.

Dysponujemy również własnymi placami i magazynami w celu okresowego lub stałego magazynowania przedmiotów.

KONTAKT

Joanna Pawłowska

Osoby zainteresowane taką współpracą zapraszamy do kontaktu.

Kontakt