Skip to main content

Data publikacji: 30-11-2020

By Dotacje No Comments

Szanowni Państwo

Z dniem 30.11.2020 zakończone zostały prace badawcze dotyczące projektu pn. „System do zdalnego, kompleksowego odczytu “czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych” prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

W trakcie badań nie znaleziono rozwiązania technicznego, które umożliwiałoby stabilne odczyty z czarnych skrzynek w większości dostępnych pojazdów na rynku polskim.

Data publikacji: 20-02-2020

By Dotacje

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie wyników
Szanowni Państwo,

Z dniem 19.02.2020 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „System do zdalnego, kompleksowego odczytu „czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych”. Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy..

Data publikacji: 11-02-2020

By Dotacje

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę NEFRIS Sp. z o.o. projektu pn. „System do zdalnego, kompleksowego odczytu „czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych”, w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć. Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.

 

Data publikacji: 04-11-2019

By Dotacje

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie wyników
Szanowni Państwo,

Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „System do zdalnego odczytu „czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych”.. Ze względu na brak spływu ofert, wykonawca nie został wyłoniony.

Data publikacji: 04-11-2019

By Dotacje

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie wyników
Szanowni Państwo,

Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „System do wyceny wartości rynkowej maszyn i urządzeń na potrzeby banków i leasingów”. Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożona przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Data publikacji: 22-10-2019

By Dotacje

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę NEFRIS Sp. z o.o. projektu pn. „System do zdalnego, kompleksowego odczytu „czarnych skrzynek” samochodów powypadkowych”, w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć. Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.

Data publikacji: 22-10-2019

By Dotacje

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę NEFRIS Sp. z o.o. projektu pn. „System do wyceny wartości rynkowej maszyn i urządzeń na potrzeby banków i leasingów”, w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć. Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.